>
     
   
   
Sila masukkan ID Pengguna & Kata Laluan.
Please key in user ID & password.
id ID Pengguna
User ID
: help
pswd Katalaluan
Password
:  
     
forgot Lupa Katalaluan
Forgot Password
register Pendaftaran Pengguna
Member Registration
teaching Permit Mengajar
Teaching Permit Application
© 2014 Kementerian Pendidikan Malaysia ( Pendidikan Tinggi ) | Helpdesk : eipts_support@mohe.gov.my atau ifmshelpdesk@utem.edu.my
Paparan Terbaik : Aplikasi ini sesuai dipapar menggunakan pelayar Google Chrome dan Mozilla Firefox dengan resolusi 1024 x 768.
Best Viewed : This application is best viewed using Google Chrome and Mozilla Firefox with 1024 x 768 resolution
PENGEMASKINIAN DAN PENYELARASAN DATA PELAJAR DALAM SISTEM e-IPTS
TARIKH KEMASKINI DATA PELAJAR (TINDAKAN IPTS) TARIKH PENYELARASAN DATA PELAJAR (CUT OFF DATE) (KPM)
Data Pelajar Aktif : Hari pertama minggu ke-3 selepas semester pengajian bermula

Data Alumni : Selepas mendapat kelulusan senat / lembaga peperiksaan untuk tamat pengajian
Suku 1 : Data yang diisi daripada 1 Januari - 31 Mac
Suku 2 : Data yang diisi daripada 1 April - 30 Jun
Suku 3 : Data yang diisi daripada 1 Julai - 30 September
Suku 4 : Data yang diisi daripada 1 Oktober - 31 Disember

Nota :
Aktif : Pelajar yang tersenarai dalam daftar pelajar (membayar yuran pengajian) dari 1 Januari hingga 31 Disember pada tahun berkenaan
Alumni : Pelajar yang telah tamat pengajian