>
     
   
   
Sila masukkan ID Pengguna & Kata Laluan.
Please key in user ID & password.
id ID Pengguna
User ID
: help
pswd Katalaluan
Password
:  
     
forgot Lupa Katalaluan
Forgot Password
register Pendaftaran Pengguna
Member Registration
teaching Permit Mengajar
Teaching Permit Application
PENGUMUMAN
Berikutan pergabungan antara Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan Malaysia, nama akaun terimaan bagi Jabatan Pendidikan Tinggi akan turut berubah.
Nama akaun terimaan yang baharu adalah seperti berikut:
  Bank Terimaan : Affin Islamic Berhad
  Nama Akaun : Akauntan Negara Malaysia - KPM - T
Perubahan nama Akaun terimaan ini akan berkuatkuasa mulai 24.09.2018 (Isnin). Sekian, terima kasih.
© 2014 Kementerian Pendidikan Malaysia ( Pendidikan Tinggi ) | Helpdesk : eipts_support@mohe.gov.my atau ifmshelpdesk@utem.edu.my
Paparan Terbaik : Aplikasi ini sesuai dipapar menggunakan pelayar Google Chrome dan Mozilla Firefox dengan resolusi 1024 x 768.
Best Viewed : This application is best viewed using Google Chrome and Mozilla Firefox with 1024 x 768 resolution
PENGEMASKINIAN DAN PENYELARASAN DATA PELAJAR DALAM SISTEM e-IPTS
TARIKH KEMASKINI DATA PELAJAR (TINDAKAN IPTS) TARIKH PENYELARASAN DATA PELAJAR (CUT OFF DATE) (KPM)
Data Pelajar Aktif : Hari pertama minggu ke-3 selepas semester pengajian bermula

Data Alumni : Selepas mendapat kelulusan senat / lembaga peperiksaan untuk tamat pengajian
Suku 1 : Data yang diisi daripada 1 Januari - 31 Mac
Suku 2 : Data yang diisi daripada 1 April - 30 Jun
Suku 3 : Data yang diisi daripada 1 Julai - 30 September
Suku 4 : Data yang diisi daripada 1 Oktober - 31 Disember

Nota :
Aktif : Pelajar yang tersenarai dalam daftar pelajar (membayar yuran pengajian) dari 1 Januari hingga 31 Disember pada tahun berkenaan
Alumni : Pelajar yang telah tamat pengajian